امام رضا عليه السلام :لَيسَ مِن دَواءٍ اِلاّ و َهُوَ يُهيجُ داءً؛دارويى نيست مگر اين كه بيمارى ديگرى را تحريك مى كند.كافي (ط - الإسلامية) ج‏8، ص 273 ، ح409 * امام رضا عليه السلام :لَيسَ مِن دَواءٍ اِلاّ و َهُوَ يُهيجُ داءً؛دارويى نيست مگر اين كه بيمارى ديگرى را تحريك مى كند.كافي (ط - الإسلامية) ج‏8، ص 273 ، ح409 * * امام رضا عليه السلام :اِثنانِ عَليلانِ أَبَدا : صَحيحٌ مُحتَمٍ و َعَليلٌ مُخَلِّط؛دوگروه هميشه مريضند، سالمى كه پرهيز میكند و مريضى كه پرهيز نمیكند. فقه الرضا ص 340 * *
نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
احکام جامع غسل کردن نوشته شده توسط مدير سايت 1430
غسل با پای شکسته و توی گچ نوشته شده توسط مدير سايت 993
غسل جنابت در صورتي كه قسمتي از پا گچ گرفته شده نوشته شده توسط مدير سايت 1060
غسل جبیره ای نوشته شده توسط مدير سايت 937
احکام غسل نوشته شده توسط مدير سايت 1673

کتابخانه احکام و روایات پزشکی