* * * امام رضا عليه السلام :اِثنانِ عَليلانِ أَبَدا : صَحيحٌ مُحتَمٍ و َعَليلٌ مُخَلِّط؛دوگروه هميشه مريضند، سالمى كه پرهيز میكند و مريضى كه پرهيز نمیكند. فقه الرضا ص 340 * امام رضا عليه السلام :لَيسَ مِن دَواءٍ اِلاّ و َهُوَ يُهيجُ داءً؛دارويى نيست مگر اين كه بيمارى ديگرى را تحريك مى كند.كافي (ط - الإسلامية) ج‏8، ص 273 ، ح409 * امام رضا عليه السلام :لَيسَ مِن دَواءٍ اِلاّ و َهُوَ يُهيجُ داءً؛دارويى نيست مگر اين كه بيمارى ديگرى را تحريك مى كند.كافي (ط - الإسلامية) ج‏8، ص 273 ، ح409
نمایش # 
عنوان نمایش از %s نویسنده کلیک ها
فهرست مطالب 13 مهر 1394 نوشته شده توسط مدير سايت 5150
مقدمه 13 مهر 1394 نوشته شده توسط مدير سايت 4759
تدوين كننده «پيام در چارچوب نظام» 13 مهر 1394 نوشته شده توسط مدير سايت 5407
نتيجه گيرى 13 مهر 1394 نوشته شده توسط مدير سايت 5274
ميلاد سعادت آفرين و فرهنگ امام صادق (ع) 13 مهر 1394 نوشته شده توسط مدير سايت 4838
لحظه شهادت 13 مهر 1394 نوشته شده توسط مدير سايت 5063
پس از شهادت 13 مهر 1394 نوشته شده توسط مدير سايت 5073
كنيه ها و القاب امام 13 مهر 1394 نوشته شده توسط مدير سايت 5186
سيماى امام 13 مهر 1394 نوشته شده توسط مدير سايت 4808
نياز مردم به پزشكان آگاه و متعهد 13 مهر 1394 نوشته شده توسط مدير سايت 4821
شناخت دقيق پيامبران و امامان از دانش پزشكى 13 مهر 1394 نوشته شده توسط مدير سايت 5027
آداب طبابت و وظايف طبيب 13 مهر 1394 نوشته شده توسط مدير سايت 4724
حكمت بيمارى 13 مهر 1394 نوشته شده توسط مدير سايت 5616
مغز و اعصاب 13 مهر 1394 نوشته شده توسط مدير سايت 5553
اشاره به حكمت نهفته در چشم 13 مهر 1394 نوشته شده توسط مدير سايت 5563
گوش اشاره به حكمت نهفته در آن 13 مهر 1394 نوشته شده توسط مدير سايت 5361
دستگاه گوارش 13 مهر 1394 نوشته شده توسط مدير سايت 5473
اشاره به حكمت نهفته در مو 13 مهر 1394 نوشته شده توسط مدير سايت 9061
استخوان ها 13 مهر 1394 نوشته شده توسط مدير سايت 4733
دستگاه تناسل و دفع ادرار 13 مهر 1394 نوشته شده توسط مدير سايت 4762
آداب خوردن و مصرف خوراكى ها 13 مهر 1394 نوشته شده توسط مدير سايت 5436
درمان با ميوه ها و گياهان دارويى 13 مهر 1394 نوشته شده توسط مدير سايت 5409
توضيح برخى اصطلاحات و مفاهيم متن احاديث 13 مهر 1394 نوشته شده توسط مدير سايت 4749
ديدگاه امام صادق (ع) در مورد علل برخى بيمارى ها 13 مهر 1394 نوشته شده توسط مدير سايت 5136
نظريه مادّه و ضد مادّه 13 مهر 1394 نوشته شده توسط مدير سايت 4877
بيمارى ها و درمان آن ها از ديدگاه امام صادق (ع) 13 مهر 1394 نوشته شده توسط مدير سايت 9591
طب و بهداشت از نظر امام 13 مهر 1394 نوشته شده توسط مدير سايت 4785
گفتار امام در بهداشت روحى - روانى 13 مهر 1394 نوشته شده توسط مدير سايت 4803
خلاصه ى آموزه هاى طب الصادق (ع) 13 مهر 1394 نوشته شده توسط مدير سايت 4942

فهرست کتابها