* * امام رضا عليه السلام :لَيسَ مِن دَواءٍ اِلاّ و َهُوَ يُهيجُ داءً؛دارويى نيست مگر اين كه بيمارى ديگرى را تحريك مى كند.كافي (ط - الإسلامية) ج‏8، ص 273 ، ح409 * * امام رضا عليه السلام :اِثنانِ عَليلانِ أَبَدا : صَحيحٌ مُحتَمٍ و َعَليلٌ مُخَلِّط؛دوگروه هميشه مريضند، سالمى كه پرهيز میكند و مريضى كه پرهيز نمیكند. فقه الرضا ص 340 * امام رضا عليه السلام :لَيسَ مِن دَواءٍ اِلاّ و َهُوَ يُهيجُ داءً؛دارويى نيست مگر اين كه بيمارى ديگرى را تحريك مى كند.كافي (ط - الإسلامية) ج‏8، ص 273 ، ح409
جمعه, 31 مرداد 1393 13:10

دانشنامه احادیث پزشکی - جلد2 ویژه

نوشته شده توسط 
رای دادن به این مورد
(0 رای)


دانشنامه احادیث پزشکی جلد 2

معرفى اجمالى:

«دانشنامه احاديث پزشكى» مجموعه‏اى از احاديث اهل‏بيت(ع) پيرامون دانش پزشكى و درمان بيمارى‏هاى جسمى است كه به كوشش محمد محمدى رى شهرى تدوين و تنظيم شده است. اين اثر يكى از مفصل‏ترين نگاشته‏هاى طب روايى است كه از منابع روايى شيعه و اهل سنت تدوين يافته است. ارزيابى احاديث طبى از طريق آزمودن، انگيزه اصلى نگارنده از برنامه‏ريزى براى تأليف دانش‏نامه احاديث طبى بوده است. با توجه به اين‏كه ضعف سند احاديث طبى نمى‏تواند دليل عدم صدور قطعى آنها باشد و با توجه به وجود زمينه جعل در اين احاديث، براى پالايش آنها و بهره‏مند شدن مردم و بخصوص مراكز علمى از ذخاير علمى اهل‏بيت(ع)، تصميم به جمع‏آورى احاديث طبى و تنظيم آنها گرفته شده است.

پدید آورنده: محمدی ری شهری

وضعيت كتاب:

كتاب دانش‏نامه توسط دكتر حسين صابرى به فارسى ترجمه شده است. پاورقى‏هاى نسبتاً مفصل اين اثر بيشتر ارجاع به منابع (مصدريابى) است و گاه نيز بيان معناى واژه‏اى در احاديث متن است. فهرست اجمالى مطالب در ابتداى اثر و فهارس آيات، اشخاص، جمعيت‏ها و قبيله‏ها، اديان، فرقه‏ها و مذاهب، بيمارى‏ها، خوراكى‏ها و داروها و تركيبات دارويى، شهرها و مكان‏ها، زمان‏ها و روزها، منابع و مآخذ در انتهاى كتاب آمده است.

دریافت نسخه دیجیتالی کتاب

دریافت نسخه موبایل ( جاوا  )
دریافت نسخه موبایل ( اندروید ) 
دریافت نسخه متنی

 

 

فهرست تفصیلی جلد دوم:


 • بخش۴: خوراك و سلامتى
  • فصل۱: كم خورى
   • ۱-تشويق به كم خورى
   • ۲-فايده ظاهرى كم خورى
    • الف ـ سلامت تن
    • ب ـ شادابى چهره
    • ج ـ طول عمر
   • ۳-فايده باطنى كم خورى
    • الف ـ صفاى انديشه
    • ب ـ فروغ دل
    • ج ـ رهايى از شيطان
    • د ـ در آمدن به ملكوت آسمان ها
    • ه ـ تقرّب به درگاه خداوند
    • و ـ ديگر منافع كم خورى
  • فصل۲: پرهيز
   • ۱-معناى پرهيز
   • ۲-تشويق به پرهيز
   • ۳- مدّت پرهيز
  • فصل۳: گرسنگى
   • ۱-تشويق به گرسنگى
   • ۲-فايده جسمىِ گرسنگى
    • الف ـ سلامت تن
    • ب ـ خوش مزگى غذا
   • ۳-فايده روحىِ گرسنگى
    • الف ـ پرهيز از گناه
    • ب ـ رهايى از شيطان
    • ج ـ تقرّب به درگاه خداوند
    • د ـ رسيدن به علم و حكمت
    • ه ـ ديدن خداوند با ديده دل
  • فصل۴: پُرخورى
   • ۱-نكوهش پُرخورى
   • ۲-نكوهش غذاهاى رنگارنگ
   • ۳-زيان ظاهرى پُرخورى
    • الف ـ انواع ناتن درستى ها
    • ب ـ كاهش تن درستى
    • ج ـ گندبويى
   • ۴-زيان باطنى پُرخورى
    • الف ـ تباهى پاك دامنى
    • ب ـ تباهى نفْس
    • ج ـ پوشيده ماندنِ تيزهوشى
    • د ـ ظلمت دل
    • ه ـ آشفتگى خواب ها
    • و ـ كمىِ عبادت
    • زـ دورى از خداوند
    • ح ـ گرسنگى در روز قيامت
   • ۵-ديگر زيان هاى پُرخورى
   • ۶-زيان خوردن پس از سيرى
  • فصل۵: آداب غذا خوردن
   • ۱-شستن دست ها
   • ۲-گذاردن سبزى در سفره
   • ۳-درآوردن كفش ها
   • ۴-بر زبان آوردن نام خدا
   • ۵-خوردن با دست راست
   • ۶-آغاز غذا با نمك
   • ۷-خوردن به هنگام گرسنگى
   • ۸-آغاز با غذاى سبك
   • ۹-خوردن غذاى گرم
   • ۱۰-لقمه كوچك،جويدن كامل
   • ۱۱-ترك غذا پيش از سيرى
   • ۱۲- دعا
   • ۱۳-به پشتْ دراز كشيدن
   • ۱۴-پرهيز از زياده روى
   • ۱۵-پرهيز از دميدن در غذا
   • ۱۶-نخوردن با دست چپ
   • ۱۷-نخوردن پس از سيرى
   • ۱۸-نخوردن غذاى داغ
   • ۱۹-نخوردن در حالت جنابت
   • ۲۰- نخفتن پس از غذا
   • نكاتى درباره خوردن
    • ۱-مهم ترين رهنمود
    • ۲-دو وعده غذا در شبانه روز
    • ۳-توصيه به كم خورى
    • ۴-خطر پُرخورى
    • ۵-مقدار خوراك مفيد
    • ۶-خوراكى و سفره برتر
    • ۷-آداب سُفره
    • ۸-آداب غذا خوردن
    • ۹-پايان غذا و برچيدن سفره
    • ۱۰-خوردن گوشت و ميوه
  • فصل۶: خوردن گوشت
   • ۱-انتخاب سردست
   • ۲-شستن گوشت پيش از پخت
   • ۳-گرفتن گوشت با دندان ها
   • ۴- نخوردن گوشت خشكيده نمك سود
   • ۵-نخوردن گوشت خام
   • ۶-زيان مصرف دائم گوشت
   • ۷-زمان خوردن گوشت
   • ۸-چهل روز گوشت نخوردن
   • ۹-نخوردن مغز استخوان
  • فصل۷: ميوه خوردن
   • ۱-شستن ميوه با آب
   • ۲- نام خدا بردن
   • ۳-دعاى ديدن ميوه نوبر
   • ۴-خوردن هر ميوه در فصلش
   • ۵-جدا نكردن پوست ميوه
   • ۶-نخوردن چند ميوه با هم
  • فصل۸: آداب آشاميدن
   • ۱-بايستههاى آشاميدن
    • الف ـ آشاميدن به سه نَفَس
    • ب ـ چگونه نوشيدن در روز و شب
    • ج ـ آشاميدن آب نيم گَرم
   • ۲-نوشيدن نادرست
    • الف ـ دميدن
    • ب ـ يكجا سر كشيدن
    • ج ـ آشاميدن آب بسيار داغ
    • د ـنوشيدن آب در بين غذا
    • ه ـنوشيدن آب بر روى گوشت
    • وـنوشيدن آب بر روى چربى
    • زـنوشيدن از ظرف لب شكسته
    • ح ـنوشيدن در ظرف مسى
    • ط ـنوشيدن در حالت ناشتا
    • ى ـآب سرد پس از شيرينى
    • ك ـ نوشيدن آب فراوان
    • ل ـ نوشيدن در حمّام
  • فصل۹: نوبت هاى غذا
   • ۱-بامداد و شامگاه
   • ۲-تأكيد بر خوردن ناشتايى
   • ۳-تأكيد بر خوردن شام
   • ۴-يك وعده در روز
   • ۵-سه وعده در دو روز
   • تحليل احاديث وعده هاى غذا
 • بخش۵: گياهان دارويى
  • فصل۱: تُرُنج
   • ۱-تأكيد بر خوردن تُرُنج
   • ۲-خواصّ تُرُنج
   • ۳-خوردن تُرُنج پس از غذا
   • ۴-نخوردن تُرُنج در شب
   • ۵-آنچه تُرُنج را هضم مى كند
   • ۶-مُربّاى تُرُنج
   • ۷-نگاه كردن به تُرُنج
  • فصل۲: آلـو
  • فصل۳: برنج
   • ۱-مهتر همه خوراكى ها
   • ۲-خواصّ برنج
  • فصل۴: بادروج (حَوك)
  • فصل۵: بادمجان
  • فصل۶: باقلا
   • ۱-خوراك عيسى
   • ۲-خواصّ باقلا
   • ۳-خوردن باقلا با پوست آن
  • فصل۷: پياز
  • فصل۸: خربزه
   • ۱-خواصّ خربزه
   • ۲- خربزه خوردن پيش از غذا
   • ۳-خربزه نخوردن در حال ناشتا
   • ۴-آداب خوردن خربزه
  • فصل۹: تخم مرغ
   • ۱-خواصّ تخم مرغ
   • ۲-تخم مرغ با پياز و روغن زيتون
   • ۳-خوردن تخم مرغ با گوشت
   • ۴-زرده تخم مرغ
   • ۵-مصرف فراوان تخم مرغ
   • ۶-تخم مرغ هاى حلال و حرام
  • فصل۱۰: سيب
   • ۱-خواصّ سيب
   • ۲-خوردن سيب در سحرگاه
   • ۳-بوييدن سيب پيش از خوردن
   • ۴-كراهت خوردن سيب ترش
  • فصل۱۱: تَلبينه
  • فصل۱۲: خرما
   • ۱-خواصّ خرما
   • ۲-بهترين افطارى و سحرى
   • ۳-خرما براى زن باردارو تازهزا
   • ۴-خرما با خربزه و خيار
   • ۵-گشودن كام نوزاد با خرما
  • فصل۱۳: انجير
  • فصل۱۴: سير
  • فصل۱۵: پنير
   • ۱-خواصّ پنير
   • ۲-خوردن پنير با گردو
   • ۳-خوردن پنير با خربزه
   • ۴-زيان هاى پنير
   • ۵-خوردنِ پنير در صبح و شام
  • فصل۱۶: جِرجير
   • ۱-روايات نكوهش جرجير
   • ۲-نخوردن جِرجير در شب
   • ۳-رد احاديث پيشين
  • فصل۱۷: زردك
  • فصل۱۸: گردو
  • فصل۱۹: هزار اِسپند
  • فصل۲۰: شنبليله
  • فصل۲۱: شيرينى
  • فصل۲۲: نخود
  • فصل۲۳: نان
   • ۱-خواصّ نان
   • ۲-خواصّ نان جو
   • ۳-خواصّ نان برنج
   • ۴-خواصّ نان گاوَرْس
  • فصل۲۴: كاهو
  • فصل۲۵: سركه
   • ۱-خواصّ سركه
   • ۲-خواصّ سركه شراب
   • ۳-آغاز كردن غذا با سركه
  • فصل۲۶: انار
   • ۱-مِهتر ميوه ها
   • ۲-خواصّ انار
   • ۳-خواصّ انار شيرين
   • ۴-خواصّ انار مَلَس
   • ۵-خواصّ خوردن انار با پيه آن
  • فصل۲۷: مَويز
   • ۱-خواصّ مويز
   • ۲-ناشتا خوردن مويز
   • ۳-خوردن ۲۱ دانه مَويز
  • فصل۲۸: زيتون
   • ۱-خواصّ زيتون
   • ۲-خواصّ روغن زيتون
  • فصل۲۹: آويشن
  • فصل۳۰: مُشكك
  • فصل۳۱: بِهْ
   • ۱-خواصّ بِهْ
   • ۲-فايده ناشتا خوردن بِهْ
   • ۳-بِهْ براى زنان باردار
  • فصل۳۲: شِكر
   • ۱-خواصّ شكر
   • ۲-خواصّ شكر طَبَرزَد
  • فصل۳۳: شلغم
  • فصل۳۴: چغندر
  • فصل۳۵: روغن حيوانى
   • ۱-خواصّ روغن گاو
   • ۲-روغن حيوانى براى پيران
  • فصل۳۶: سَيا (سَنا)
  • فصل۳۷: سَويق
   • ۱-خواصّ سَويق
   • ۲-انواع سَويق
    • الف ـ سَويق جو
    • ب ـ سَويق عدس
    • ج ـ سَويق برنج
    • د ـ سَويق سيب
   • ۳-خواصّ سَويق خشك
  • فصل۳۸: پيهْ
  • فصل۳۹: عدس
  • فصل۴۰: عسل
   • ۱-درمان با عسل
   • ۲-خواصّ عسل
  • فصل۴۱ : انگور
   • ۱-عامل از ميان رفتن اندوه
   • ۲-آداب خوردن انگور
  • فصل۴۲: عُنّاب
  • فصل۴۳: سِنجِد
  • فصل۴۴: تُرُب
  • فصل۴۵: خُرفه
  • فصل۴۶: خيار
   • ۱-خواصّ خيار
   • ۲-آداب خوردن خيار
  • فصل۴۷: كدو
  • فصل۴۸: كباب
  • فصل۴۹: تَره
   • ۱-خواصّ تره
   • ۲-خوردن تره تازه
   • ۳-خوردن تره همراه با نمك
  • فصل۵۰: كَرَفس
  • فصل۵۱: قارچ
  • فصل۵۲: گلابى
  • فصل۵۳: كُندُر
   • ۱-خواصّ كُندُر
   • ۲-كُندُر براى زنان باردار
  • فصل۵۴: شير
   • ۱-خواصّ شير
   • ۲-درمان با شير گاو
   • ۳-شير شتر
   • ۴-ماستِ چكيده ماده الاغ
   • ۵-شير با عسل
   • ۶-ماست و نانخواه
  • فصل۵۵: گوشت
   • ۱-مهتر همه خوراكها
   • ۲-خواصّ گوشت
   • ۳-گوشتِ همراه با شير
   • ۴-گوشت شتر
   • ۵-گوشت گاو
   • ۶-گوشت ميش
   • ۷-گوشت كبك
   • ۸-گوشت هوبْرِه
   • ۹-گوشت مرغ
   • ۱۰-گوشت كَبكَنجير
   • ۱۱-گوشت سنگخوارَك
   • ۱۲-گوشت ماهى
    • ۱-خوردن گوشت ماهى
    • ۲-خرما يا عسل با ماهى
    • ۳- نخوردن تخم مرغ با ماهى
    • ۴-اعتياد به خوردن ماهى
  • فصل۵۶: لوبيا
  • فصل۵۷: ماش
  • فصل۵۸: نمك
  • فصل۵۹: هَليم
  • فصل۶۰: كاسنى
  • فهرست منابع ومآخذ

 

مشاهده 40620 مرتبه آخرین بروز رسانی یکشنبه, 02 شهریور 1393 23:08

ارسال نظر